1

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

До нерухомого майна відноситься земельна ділянка з поліпшеннями (будівлі, споруди, інженерні комунікації, тощо). Результатом проведення оціночних процедур є визначення вартості переходу повного або часткового права володіннія нерухомістю до іншої особи і визначення внеску у цю вартість її складових: земельної ділянки і поліпшень, розташованих на цій земельній ділянці.

3

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості