Інвестиційний консалтинг – бізнес-план проекту, фінансовий та юридичний аудит (Due Diligence), інвестиційний меморандум

 
"Думай перед тим, як вкладати гроші, і не забувай думати після того, коли вже їх вклав"
Ф. Дойл
 
Інвестиційний консалтинг
Фахівцями нашої компанії накопичений значний досвід у сфері інвестиційного консалтингу. Ми реалізували більше 10 проектів різної складності та напрямків у сфері девелопменту, ресторанного, готельного, спортивно-розважального бізнесу та фармацевтичної промисловості для вітчизняних  інвесторів.
 
Наші послуги у сфері інвестиційного консалтингу включають:
 • розробку бізнес-плану інвестиційного проекту;
 • проведення фінансового та юридичного аудиту (due diligence);
 • розробку інвестиційного меморандуму об’єкта інвестування.
Бізнес-план проекту
Бізнес-план є розробкою, яка направлена на прогнозну оцінку результатів прийнятої стратегії і бізнесу в цілому, а також на вибір і корегування мети розвитку бізнесу при реалізації проекту. В бізнес-плані викладена стратегія реалізації бізнесу на підставі аналізу грошових потоків, які повинен генерувати бізнес в прогнозному періоді для досягнення мети проекту. При розробці бізнес-плану проводиться аргументоване обґрунтування усіх розрахунків і показників з метою відображення реальних економічних результатів реалізації проекту.
 
Під час роботи над бізнес-планами використовуються стандарти ЄБРР, UNIDO, TACIS, сучасні програмні продукти та методичні рекомендації, прийняті українськими державними органами. Зміст і структура бізнес-плану, в залежності від мети проекту та специфіки підприємства, визначаються і узгоджуються з кожним клієнтом індивідуально.
 
Фінансовий та юридичний аудит (Due Diligence)
Поняття Due Diligence прийшло до нас з міжнародної практики консалтингових послуг. Основна мета проведення аудиту (Due Diligence) – перевірка і підтвердження достовірності фінансової звітності і відповідність юридичних аспектів та статусу підприємства діючому законодавству.
 
Проведення загального аудиту (Due Diligence) передбачає вивчення усіх аспектів діючого бізнесу, у тому числі юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність інше, що в комплексі визначають юридичну і фінансову спроможність підприємства генерувати на базі його цілосного майнового комплексу грошові потоки.
 
Найчастіше, Due Diligence виконується для демонстрування інвестору реального стану компанії-об'єкта можливого інвестування. Метою такої перевірки є визначення джерел доходів, виявлення сильних і слабких сторін бізнесу, його ризиків і шляхів підвищення ефективності (SWOT-аналіз).
 
В рамках фінансового аудиту (Financial Due Diligence), як правило, здійснюється:
 • оцінка існуючого фінансового стану підприємства;
 • аналіз існуючих грошових потоків компанії, вивчення факторів, що впливають на їх формування;
 • перевірку фінансових зобов'язань підприємства;
 • аналіз способів оподаткування компанії;
 • вивчення якості фінансового менеджменту тощо.
Фінансовий аудит, метою якого є висвітлення реального фінансового стану підприємства (компанії), є найбільш затребуваним і для його виконання на професійному рівні залучаються наші партнери – високо кваліфіковані аудитори вітчизняних та іноземних компаній.
 
Результатом фінансового Due Diligence є звіт з докладним аналізом вивченої інформації, висновками за основними аспектами діяльності компанії і коментарями відносно перспектив її розвитку. При бажанні замовника проводиться оцінка  вартості існуючого бізнесу компанії.
 
Інвестиційний меморандум
Інвестиційний меморандум – це звіт, що містить у собі повний аналіз об'єкта інвестування з метою прийняття рішення про залучення інвестицій, надання кредитних ліній або продажу бізнесу. Стандартизованої форми інвестиційного меморандуму не існує, його структура у кожному випадку визначається особливостями об’єкту дослідження, глибиною розкриття інформації що фіксується в договорі на проведення робіт. В більшості випадків інвестиційний меморандум є підставою для початку переговорного процесу.
 
Резюме. Даний розділ меморандуму є первинним документом, який використовується в переговорному процесі для прийняття управлінського рішення про фінансування проекту і є скороченим узагальненням усього документу та відображає його основні аспекти:
 • історія підприємства, структура капіталу, організаційна форма;
 • завдання підприємства, запропоновані послуги, наявність усіх необхідних ліцензій, сертифікатів та інших дозвільних документів;
 • наявність у підприємства механізмів реалізації товарів/послуг (дилерські, партнерські та інші мережі);
 • технічне оснащення підприємства та технології, що використовуються;
 • майнове забезпечення підприємства та нематеріальні активи. Форма володіння ними;
 • грошові потоки в репрезентативному періоді;
 • наявність зобов'язань та план їх погашення;
 • причина продаж бізнесу або залучення інвестицій;
 • SWOT – аналіз існуючого бізнесу ("S" – сильні і "W" – слабкі сторони, "О" – сприятливі можливості, "Т" – можливі труднощі);
 • вартість продажу бізнесу або величина необхідних інвестицій.
В інших розділах меморандуму надається загальна характеристика цілісного майнового комплексу підприємства, проводиться аналіз ринку і конкуренції на ньому, визначається місце бізнеса підприємства на конкурентному ринку, аналізується менеджмент і персонал, проводиться аналіз фінансового стану та структури кредиторської і дебіторської заборгованості, активів і пасивів, податкової політики і державного контролю тощо.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості