Оцінка недіючого або збиткового підприємства в разі припинення здійснення бізнесу

Оцінка вартості не діючого або збиткового підприємства в разі припинення здійснення бізнесу здійснюється з розрахунку на його відчуження або ліквідацію, яка має на увазі припинення бізнесу. Вартість подібного підприємства оцінюється переважно в рамках так званого майнового (витратного) підходу. Його зміст полягає в оцінці ринкової вартості чистих, за вирахуванням заборгованості, активів. Такий підхід відштовхується від оцінки ринкової вартості всіх активів (майна) підприємства – матеріальних і нематеріальних, незалежно від того, як вони відображені, або не відображені взагалі, в бухгалтерському балансі підприємства.

Оцінка бізнесу тільки за активами, як правило, призводить до заниження вартості діючого підприємства, оскільки при цьому не враховується синергетичний ефект активів ЦМК. Тому подібний підхід може бути застосований тільки для оцінки підприємств, які планують або вже припинили бізнес.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості