Оцінка об’єктів житлової та комерційної нерухомості, у тому числі для оподаткування фізичних осіб

До нерухомого майна відноситься земельна ділянка з поліпшеннями (будівлі, споруди, інженерні комунікації, тощо). Результатом проведення оціночних процедур є визначення вартості переходу повного або часткового права володіння нерухомістю до іншої особи і визначення внеску у цю вартість її складових: земельної ділянки і поліпшень, розташованих на цій земельній ділянці.

За функціональним призначенням нерухомість може бути поділена на наступні сегменти:

Житлова нерухомість – багато і мало поверхова забудова, індивідуальна забудова (домогосподарства), земельні ділянки з спорудами і інженерними комунікаціями ( житловий будинок, особняки, котеджи, тощо).

Комерційна (доходна) нерухомість – відноситься до нежитлових приміщень (офіси і офісні центри, магазини, торгові і торгово-розважальні центри, ресторани, бари, бази відпочинку різного призначення, тощо).

Виробничо-складська – у вигляді як окремих активів, так і цілісних майнових комплексів с земельними ділянками с повним або частковим правом власності на них.

Обєкти не завершені будівництвом – обєкти любого сегмента нерухомості, які є недобудованою спорудою, яка фактично не введена в експлуатацію.

Оцінка нерухомості є найпоширенішим видом оціночної діяльності і необхідна практично у всіх операціях, що здійснюються відносно нерухомого майна.

Для проведення оцінки різних сегментів нерухомості, а саме, житлової, офісної, торговельної, виробничо-складської та земельних ділянок, фахівцями компанії розроблені автоматизовані робочі місця (АРМ) оцінювача, що створені на базі моделі ринкового ціноутворення (визначення корекцій по ціноутворюючим факторам на підставі даних системного аналізу ринку нерухомості) та автоматизованих описових і розрахункових шаблонів. Використання автоматизованих компютерних систем в оцінці нерухомості дає можливість виконувати замовлення на оцінку в найкоротші терміни і на високому професійному рівні.

Оцінка для цілей оподаткування доходу фізичних осіб при відчуженні нерухомого та рухомого майна

Аналітично-консалтингова компанія «ВАЛКОЛ» повідомляє наших клієнтів, що згідно з вимогами Постанови кабінету міністрів України № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» компанії наданий доступ до  єдиної бази даних звітів про оцінку Фонду державного майна України.

Ми проводимо оцінку всіх типів майна, яким на правах приватної власності володіють  фізичні особи, згідно з вимогами, встановленими Податковим кодексом України, з наступним внесенням результатів оцінки до єдиної бази звітів та присвоєнням виконаному нами звіту реєстраційного номеру, який необхідний для проведення нотаріальних процедур.

Завдяки великому досвіду оцінювачів, наявності автоматизованих робочих місць, послуги з оцінки надаються в стислі терміни і на високому професійному рівні.

 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ВИПАДКИ, ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНА ОЦІНКА НЕРУХОМОГО МАЙНА :

 • Купівля-продаж об'єкту або здача в оренду на вільному первинному або вторинному ринку нерухомості;
 • Оцінка  для цілей оподаткування доходу фізичних осіб  та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства при здійснені продажу, обміну, спадкуванні і даруванні нерухомого майна;
 • Вимушений продаж об’єкта на конкурентних засадах (банкрутство, рішення суду, реалізація заставного майна тощо);
 • Оцінка заставного майна з метою отримання кредиту, позики тощо;
 • Переоцінка основних засобів підприємств з метою фінансової звітності;
 • Внесення об’єктів нерухомості до статутного капіталу підприємства;
 • Оцінка з метою страхування нерухомого майна;
 • Оцінка при приватизації державного майна;
 • Оцінка корпоративних прав (часток, пакетів акцій);
 • Розробка і оцінка ефективності інвестиційних проектів;
 • Оцінка цілісних майнових комплексів
 • У ряді інших випадків, передбачених чинним законодавством.
 •  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, необхідних для ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ:

 • Реквізити власника: 
 • для фізичних  осіб – копії паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • для юридичних осіб – копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі, банківські реквізити, система оподаткування, прізвище, ініціали керівника);
 • Копії  правовстановлюючих  документів (свідоцтво (акт) на право власності, витяг з реєстру прав власності, договір оренди, договір купівлі-продажу тощо) на об'єкт оцінки (будівля, споруда, житлові або не житлові приміщення, земельна ділянка тощо); 
 • Копія документа виданого Бюро Технічної Інвентаризації (поверховий план, експлікація, технічний паспорт тощо) на об'єкт оцінки (житлові багато або мало поверхові будівлі, будівлі виробничо-промислового призначення, індивідуальні житлові будинки, житлові або не житлові приміщення тощо);  
 • Землевпорядна документація (при наявності) при оцінці земельних ділянок;
 • Інвентарний номер, рік вводу в експлуатацію первісна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки,  якщо власник об'єкту — юридична особа;
 • При необхідності, на запит оцінювача, юридичною особою надається довідка, підписана бухгалтером і затверджена керівником про середньорічну суму операційних витрат на утримання об’єкта оцінки  а саме: податок на майно, страхові внески (платежі по страхуванню майна), платежі за земельну ділянку, комунальні платежі, охорона, страховка, заробітна плата обслуговуючого персоналу тощо). Форма заповнення даних надається як додаток до договору на проведення оцінки.
 • Інформація про наявність обтяжень (при їх наявності) об'єкта оцінки, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявністю орендарів, контрактів, договорів, спеціальних податкових зобов’язань і інших обмежень по використанню тощо.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості