Оцінка бізнесу підприємства як діючого

Оцінка бізнесу підприємства як діючого (on-going-concern) базується на парадигмі дисконтованих грошових потоків (ДГП), які підприємство здатне генерувати в майбутньому.
В свою чергу оцінка бізнесу діючого підприємства в залежності від мети оцінки може проводитися за двома сценаріями.
Перший – оцінка при існуючий організації бізнесу компанії традиційним підходом дисконтування грошових потоків з метою визначити скільки коштує бізнес компанії сьогодні. При цьому в залежності від мети оцінки оцінюється вартість повного або мажоритарного (контрольного або блокуючого) пакету акцій. Рішення цієї задачі дає найбільш повне уявлення про вартість бізнесу в цілому або найбільш крупного часткового інтересу в ньому. Оцінка вартості міноритарного пакету акцій проводиться при намірі його викупу, продажу або придбанні.
Оцінка вартості бізнесу компанії по цьому сценарію здійснюється методом дисконтованих грошових потоків, що дає можливість визначити чисту приведену вартість  (NPV) і внутрішню норму рентабельності (IRR) і відповідає на питання: «Скільки може коштувати бізнес компанії?».  
Другий – оцінка бізнесу при здійсненні інвестиційних (інноваційних) проектів на базі концепції управління вартістю підприємства (Shareholder Value Concept, Value-Based Management).
Традиційний підхід до оцінки вартості компанії, який заснований на дисконтуванні грошових потоків (ДГП), які генеруються компанією, дозволяє виключити з розрахунків прибуток та врахувати чинники часу і ризики. У цьому випадку метод ДГП застосовується для оцінки вартості компанії, але не придатний для визначення ефективності використання як власного так і інвестованого капіталу.
Тобто використання традиційних вимірювань, спрямованих на оцінку структурного капіталу, недостатньо для оцінки ефективності інвестицій в максимизації вартості компанії. Тому логічним є введення в оцінку додаткових комплексних показників, які можуть використовуватися для максимізації вартості компанії.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості