• phone
 • phone

Оцінка колісних транспортних засобів, літальних апаратів та судноплавних засобів

Переважна більшість підприємств і компаній, від малих до великих, володіють обладнанням. Під поняття обладнання в оціночній діяльності попадає досить широкий спектр найменувань, від телефонів до великогабаритних верстатів і конвеєрних ліній. Оцінка обладнання – один з самих поширених видів оціночної діяльності. Найбільш часто оцінка використовується при заключенні договорів купівлі-продожу або переоцінки основних засобів з метою обліку і фінансової звітності. Крім того оцінка вартості обладнання необхідна при внесенні цього обладнання в статутній капітал при створенні нових компаній або збільшення вже існуючих статутних  фондів. Невеликі компанії вносять, як правило, комп'ютери, верстати, електронне устаткування, меблі і інші об'єкти майна, що мають незначну вартість, але достатню для формування статутного капіталу. Оцінка, як правило, дорогого устаткування проводиться  з метою його застави для отрримання кредитів, або кредитних ліній, що дозволяє поповнювати оборотні кошти і направляти їх на розвиток бізнесу.

 

ОЦІНКА МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ВКЛЮЧАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАСТУПНИХ ОБ'ЄКТІВ:

 • верстатів, приладів, машин;
 • технологічних комплексів і конвеєрних ліній;
 • будівельного обладнання;
 • торгівельного обладнання;
 • комп’ютерної техніки;
 • офісної та оргтехніки;
 • силових агрегатів;
 • інструментів;
 • меблів;
 • побутових предметів;
 • та інше, що відноситься до машин та обладнання.

 

НАЙАКТУАЛЬНІШИМИ ВИПАДКАМИ, ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ Є:

 • здійснення операцій купівлі-продажу;
 • внесення виробничого і офісного устаткування в статутній капітал організації;
 • ліквідація або утилізація об'єктів оцінки унаслідок неможливості (недоцільності) їх подальшого використання, унаслідок зносу;
 • передача обладнання, виробничих ліній, машин в оренду або лізинг;
 • отримання кредиту під заставу машин і обладнання;
 • страхування майна підприємства;
 • ухвалення управлінських рішень;
 • переоцінка вартості обладнання для обліку і фінансової звітності;
 • у ряді інших випадків, передбачених чинним законодавством.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЄТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ:

 • Договори купівлі-продажу, контракти або інші документи, підтверджуючі факт придбання.
 • Технічні паспорти (технічна документація) на обладнання;
 • Відомості про проведення ремонтів (поточних, капітальних, заміна вузлів, агрегатів, удосконалення тощо).
 • Акт технічного стану, складений спеціалістами.
 • Бухгалтерська довідка (якщо власник є юридичною особою), що містить наступну інформацію: інвентарний номер; точне найменування  (марка, модель); рік введення в експлуатацію (рік випуску); первісна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки.
 • Наявність обтяжень об'єкта, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявністю контрактів, договорів, спеціальних податкових забовязень і інших обмежень по використанню (якщо є такі).

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення Оцінювача із завданням на оцінку і детального аналізу специфіки і стану об’єкта оцінки

Отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого Експерта-оцінювача можна по тел. 050-317-28-35; 098-323-0269 або тел. (032) 225-62-08; (032) 225-62-06.  Також Ви можете домовитися про зустріч із нашим спеціалістом

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості