• phone
 • phone

Експертна грошова оцінка земельних ділянок

Невід'ємним елементом будь-якого об'єкта нерухомості, його природним базисом виступає земельна ділянка. Земля, в першу чергу, визначає дохід, який генерується усім об'єктом нерухомості, оскільки вартість будівель і споруд (поліпшень) на земельній ділянці має, як правило, вторинний характер і виступає як додатковий внесок у вартість земельної ділянки. Вигоди від використання земельної ділянки реалізуються протягом необмеженого часу, хоча всі поліпшення мають певний термін служби.

Земля як об'єкт ринкових відносин займає унікальне місце у всій системі підприємницької діяльності людей і суспільства в цілому, що обумовлено її невідтворюваним характером і багатофункціональним призначенням. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

а) сільськогосподарського призначення;

б) житлової та громадської забудови;

в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) оздоровчого призначення;

д) рекреаційного призначення;

е) історико-культурного призначення;

ж) лісового фонду;

з) водного фонду;

і) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 

 

Земельні відносини виражають відносини між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадянами з питань володіння, користування, розпорядження і управління землями.

Земельні відносини мають особливий юридичний статус і регулюються конституційними нормами, цивільним законодавством, Земельним кодексом. Крім цього, правові норми, що регулюють відносини власності на землю, поділяються на загальні, притаманні всім земельним відносинам, і спеціальні, характерні для певних категорій земель і умов їх використання.

Категорія використання землі має визначальне значення при оцінці, оскільки вона обумовлює правовий статус, дозволене використання і різні сервітути, що відносяться до конкретної земельної ділянки. Категорія використання землі визначається за наступними критеріями:

 •  за формою власності;
 •  за цільовим використанням;
 •  за сервітутами.

 

Оцінка землі поділяється на масову кадастрову (нормативну) оцінку земельних ділянок і експертну грошову (ринкову) оцінку конкретної земельної ділянки. Метою нормативної оцінки є одночасне визначення вартості всіх земельних ділянок в межах адміністративно-територіальних утворень (областей, районів, міст, селищ і т.п.) за оціночними зонами.

Метою експертної оцінки є визначення ринкової вартості одиничної земельної ділянки на дату оцінки відповідно до прийнятих стандартів і методів оцінки.

 

Таким чином, залежно від мети можна виділити наступні види оцінки:

 •  нормативна оцінка землі;
 •  оцінка земель сільськогосподарського призначення;
 •  оцінка вакантних земельних ділянок з різним цільовим призначенням;
 •  оцінка забудованих земельних ділянок в умовах комерційного та промислового використання.

 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ВИПАДКИ, ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНА ОЦІНКА НЕРУХОМОГО МАЙНА – ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК :

 • Купівля-продаж або передача об’єкта нерухомості в оренду на вільному первинному або вторинному ринку нерухомості;
 • Оцінка для цілей оподаткування доходу фізичних осіб  та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства при здійснені продажу,обміну. спадкуванні і даруванні нерухомого майна;
 • Вимушений продаж об’єкта на конкурентних засадах (банкрутство,рішення суду, реалізація заставного майна,тощо);
 • Оцінка заставного майна з метою отримання кредиту, позики тощо;
 • Внесення об’єктів нерухомості до статутного капіталу підприємства;
 • Оцінка при приватизації державного майна;
 • При оцінці окремих обэктів нерухомості або цілостних майнових комплексів;
 • У ряді інших випадків, передбачених чинним законодавством.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, необхідних для ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК:

При оцінці земельних ділянок різного цільового призначення вільних від забудови або забудованих, необхідно представити:

 1. Реквізити власника: 
 • для фізичних  осіб – копії паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • для юридичних осіб – копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі, банківськи реквізити, система оподаткування, призвище, ініціали керівника).
 1. Копії  правовстановлюючих  документів  на земельну ділянку: акт на повне право власності, акт на довічне користування, договір оренди земельної ділянки, договір купівлі-продажу тощо, а також при необхідності довідку Держкомзему про нормативну вартість квадратного метру.
 2. В разі забудованої земельної ділянки – копію документа виданого Бюро Технічної Інвентаризації (поверховий план, експлікація, технічний паспорт тощо) на поліпшення земельної ділянки (індивідуальні житлові будинки, не житлові приміщення, будівлі виробничо-промислового призначення,  тощо).
 3. Землевпорядна документація (при наявності) при оцінці земельних ділянок.
 4. При необхідності, на запит оцінювача, юридичною особою надається довідка, підписана бухгалтером і затверджена керівником про платежі  за земельну ділянку. 
 5. Інформація про наявність обмежень і обтяжень (при їх наявності) об'єкта оцінки.
 6. Анкета-замовлення на оцінку нерухомого майна (заповнюється замовником при оформлені замовлення на оцінку).
 7. Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення Оцінювача із завданням на оцінку і детального аналізу специфіки і стану об’єкта оцінки.
 8. Фотофіксація і візуальний огляд об’єкта проводиться представником суб’єкта оціночної діяльності в присутності уповноважених представників(а) власника.

Отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого Експерта-оцінювача можна по тел. 050-317-28-35; 068-526-40-28 або тел. (032) 225-62-08; або через обернений зв'язок на сайті нашої компанії. Також Ви можете домовитися про зустріч із нашими фахівцями.

 

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості