• phone
 • phone

Визначення вартості об’єктів, незавершених будівництвом

 

До обєктів незавершених будівництвом  відповідно до Національного стандарту оцінки №2 рахується "недобудована споруда, яка фактично не введена в експлуатацію". Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки: "Незавершене будівництво відноситься до будівельних робіт капітального характеру, які були початі, но не завершені до відповідної дати (до дати оцінки або фінансового звіту).

На сьогодняшній день відносно нерухомості віднесеної до незавершених будівництвом існують проблеми не до кінця урегульовані існуючим законодавством, що до встановлення права власності (тільки через судове рішення), управління і економічної оцінки обєктів незавершених будівництвом в сучасних  ринкових умовах. Традиційний підхід до оцінки подібних обєктів з використанням тільки витратного підходу (облік витрат на будівництво ) не в повній мірі відображає інтереси участників ринку, що призводить до ситуації, коли тяжко знайти еффективного власника. Використання спеціальних підходів до оцінки обєктів незавершених будівництвом, які враховують всі витрати понесені за періцод будцівництва, в тому числі і придбання земельної діцлянки, а також ринкову вартість споруди в припущені, що вона на дату оцінки  завершена і введена в єксплуатацію (метод аналогів або дохідний підхід), є трудомістким і складним процесом, що вимагає залучення  для проведення оцінки цих обєктів команди високо кваліфікованих спеціалістів і професійно підготовлених оцінювачів. 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ВИПАДКИ, ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНА ОЦІНКА обєктів незавершених будівництвом :

 • Переоцінка основних засобів підприємств з метою фінансової звітності;
 • Постановка обєкта незавершеного будівництвом на баланс підприємства;
 • Оцінка заставного майна з метою отримання кредиту, позики тощо;
 • Купівля-продаж об'єкту незавершеного будівництвом або переуступка прав на нього;
 • Вимушений продаж об’єкта на конкурентних засадах (банкрутство,рішення суду, реалізація заставного майна,тощо;
 • Приватизація державної або комунальної власності;
 • Оцінка з метою страхування нерухомого майна;
 • Внесення об’єктів нерухомості до статутного капіталу або при реструктурізаціїї підприємства;
 • Прийнятті управлінських рішень що до подальшого використання обєкта;
 • Прийняті рішення про подальше ефективне використання  земельної ділянки, на якій знаходиться обєкт незавершений будівництвом.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, необхідних для ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ обєктів незавершених будівництвом :

 • Реквізити власника: 
 • для фізичних  осіб - копії паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • для юридичних осіб - копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі, банківськи реквізити, система оподаткування, призвище, ініціали керівника);
 • Копії  правовстановлюючих  документів (при наявності - свідоцтво (акт) на право власності, витяг з реєстру прав власності) на об'єкт оцінки (будівля, споруда, житлові або не житлові приміщення, тощо...); 
 • Копії  правовстановлюючих  документів  на земельну ділянку ( акт на право власності, акт на довічне користування, договір оренди);
 • Копія документа виданого Бюро Технічної Інвентаризації (поверховий план, експлікація, технічний паспорт тощо) на об'єкт оцінки (житлові багато або мало поверхові будівлі, будівлі виробничо-промислового призначення, індивідуальні житлові будинки, житлові або не житлові приміщення тощо...);  
 • Проектно-кошторисна документація  і дозвіл на початок будівництва обєкта;
 • Фінансова звітність і акти прийому-передачи виконаних робіт з початку будівництва до дати оцінки;
 • Заключення спеціалістів про ступень готовності обєкта незавершеного будівництвом;
 • Довідка підприємства про дату консервації обєкта;
 • Заключення спеціалістів про технічний стан обєкта незавершеного будівництвом на дату оцінки;

 

Фотофіксація і візуальний огляд об’єкта проводиться представником суб’єкта оціночної діяльності в присутності уповноважених представників(а) власника.

Володіючи успішним багатолітнім досвідом проведення оцінки нерухомості різного функціонального призначення, Ми надаємо оціночні послуги на високому професійному рівні.

Отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого Експерта-оцінювача можна по тел. 050-317-28-35; 068-526-40-28 або тел. (032) 225-62-08; або через обернений зв'язок на сайті нашої компанії. Також Ви можете домовитися про зустріч із нашими фахівцями

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості