• phone
 • phone
Історія
ХТО МИ...
 
НАШІ РЕКВІЗИТИ:
Консалтингова компанія ТзОВ "ВАЛКОЛ". Код ЄДРПОУ 13819807
Свідоцтво про державну реєстрацію: АОО № 379616
Р/р 26002924433366 в ПАТ АБ "Укргазбанк" у м. Києві.  МФО 320478
Адреса:  79005, м. Львів, вул. Руставелі Ш., 34А/21, а/с 6695
Тел.: (032) 225-62-08; +38 050 317 28 35; +38 068 526 40 28; +38 067 964 54 54
E-mail: last_ocinka@ukr.net
 
Згідно зі Сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності № 413/16 від 01.06.2016 р., ТзОВ "ВАЛКОЛ" має право виконання робіт в межах всіх напрямків і спеціалізацій, а також здійснювати оцінку з метою оподаткування фізичних осіб. Згідно з Ліцензією Держкомагенства України АЕ № 191000 від 07.12.2012 р., ТзОВ "ВАЛКОЛ" має право виконувати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
НАШІ СЕРТИФІКАТИ:
Наш досвід
НАША ДІЯЛЬНІСТЬ:   
 
     Починаючи з 1998 року, компанія спеціалізується на оцінці всіх типів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, майнових прав на них, матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуальної власності, бізнесу, що вимагає високої кваліфікації та значного професійного досвіду, а також на наданні консалтингових послуг з проведення багаторівневого системного дослідження ринку нерухомості.
     Колектив оцінювачів компанії працює на ринку оціночно-консалтингових послуг більше 20 років та надає якісні та професійні послуги фізичним та юридичним особам. У складі ТзОВ "ВАЛКОЛ" працюють сертифіковані оцінювачі з великим досвідом практичної роботи, спеціалісти з аналітичних досліджень ринку нерухомості та розробки теоретичних та практичних засад оціночної діяльності.
     За оціночними висновками компанії приймалися майнові рішення Центральним апаратом ФДМУ і його обласними та регіональними відділеннями, провідними операторами фінансових послуг України, міжнародним аудитом та провідними підприємствами України, а також виконавчими службами західних областей України.
     Наші наукові дослідження пов’язані із системним багаторівневим аналізом ринку нерухомості та розробкою теоретичних і практичних засад оціночної діяльності, що підтверджується 50 публікаціями у фахових виданнях, патентом на корисну модель і авторськими правами на програмні продукти та доповідями співробітників на більше, ніж на 20 науково-практичних конференціях, у тому числі  міжнародних. 
 
НАШІ  ДОРОБКИ:   
 
Патент на корисну модель "Автоматизована система визначення оціночної вартості"
 
Патент
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програмний продукт
 
Монографія "Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки"
 
 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію
 

 

НАШІ  ДОСВІД:

 

Наш досвід роботи з надання оціночних та консалтингових послуг

 

1.   Нерухомого майна. Колективом оцінювачів ТзОВ «ВАЛКОЛ» на базі результатів багаторівневого системного аналізу ринку була  розроблена модель ринкового ціноутворення, яка лягла в основу реалізованої автоматизованої системи масової і індивідуальної оцінки  різних сегментів нерухомості. Новизна розробки підтверджена патентом (№ 88098 Україна МПК (2014.01) G06F 17/00/) і авторським правом на «Програмний комплекс автоматизованої масової та індивідуальної оцінки нерухомості», Свідоцтво № 50862, Україна.
     На базі цих розробок створені автоматизовані робочі місці оцінювачів (АРМ) на підставі описових і розрахункових шаблонів з автоматичною генерацією тексту звітів, що дозволяє в стислі терміни на високому професійному рівні  проводити оцінку об’єктів нерухомості, в тому числі, земельних ділянок. Це є особливо актуальним для банків при проведені оцінки і переоцінки досить великої кількості заставних об’єктів нерухомості в обмежені терміни.
     За останні п’ять років нами було виконано біля тисячі договорів на оцінку різних сегментів нерухомості, в тому числі з метою застави для отримання кредиту та оподаткуванні фізичних осіб при проведенні транзакцій по відчуженню майна.
 
2.   Майнових прав за кредитними договорами, цінних паперів, дебіторської заборгованості та інших активів, в тому числі неплатоспроможних банків:
Оцінка активів банків (2004-2016 рр.):
 • Регіональне відділення Національного банку України у м. Львові –Регіональне відділення банку «Україна» у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській області – оцінка боргових зобов’язань по проблемних кредитах та основних засобів.
 • Регіональне відділення банку «Індексбанк» у м. Львові – оцінка активів банку.
 • Регіональне відділення Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської обласних дирекцій ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» - оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності згідно з МСО.
 • Регіональне відділення Львівської, Рівненської, Волинської та Хмельницької обласних дирекцій ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» - оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності за МСО.
 • АТ «Ощадбанк» - оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності згідно з МСО (аналіз ринку в сегментах житлової та комерційної нерухомості та земельних ділянок в межах обласних міст України з метою визначення індексів переоцінки).
 • Оцінка активів неплатоспроможних банків, що ліквідуються: ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК».
 • Оцінка при здійсненні операцій з управління активами для компаній, які надають послуги з факторингу: ТзОВ «Фінансова компанія "Кредит-Капітал"»; Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ПРІМОКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД – 1»; ПАТ  «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІЛІАР». Сумісно з працівниками компанії «Кредит-Капітал» оцінювачами ТзОВ «ВАЛКОЛ» була розроблена методика оцінки вартості проблемних кредитів.
 
3.   В оцінці бізнесу (цілісні майнові комплекси (ЦМК)):
 • оцінка ліквідаційної вартості підприємства, яка має на увазі припинення бізнесу:
 • для визначення ліквідаційної вартості основних засобів за рішенням виконавчих служб та при банкрутстві були здійснені оцінки ЦМК ВАТ «Райдуга», ВАТ «Кінескоп», ДП «Схема», ДП «Сигнал», ВАТ «Самбірський меблевий комбінат», ВАТ «Електрон», ВАТ «Львівський завод РЕМА», ДП «Буджитлосервіс»;
 • оцінка підприємства як діючого (on-going-concern):
 • оцінка ринкової вартості пакету акцій, що належать державі – ЗАТ «Інтертранс», м. Київ; ВАТ «Львівський завод РЕМА», м. Львів; вартості 100% пакету акцій Дочірнього автосервісного підприємства ВАТ «Львів-Авто»;
 • оцінка частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал»;
 • з метою укладання цивільно-правових угод (застава під кредит): ЗАТ «Житлово-будівельна компанія «Ваш дім», ЗАТ «Універсальна будівельна група», ТзОВ «Агробудівельник», ПП «Старий Млин»;
 • оцінка вартості об’єкта приватизації – цілісного майнового комплексу ТзОВ «Гранд Готель» (пам’ятка архітектури);
 • з метою переоцінки основних засобів для бухгалтерського обліку – оцінка активів наступних ЦМК: ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром, ВАТ «Агрореммаш», ВАТ «Мотозавод», ВАТ «Львівський винзавод», ВАТ «Іскра», ТзОВ НВП «ІМВО», ТОВ «Нафтосервіс», м. Ужгород; Спільне Українсько-німецьке підприємство ТзОВ  «Гуманітарний Проект»,  м. Львів;  ТзОВ «ПАРК-ХХІ», м. Харків;
 • розробка та оцінка інноваційного (інвестиційного) проекту розвитку мережевої компанії ТзОВ «3і» та ТзОВ «Аптека 3і» – оцінка вартості підприємства при існуючий організації бізнесу, оцінка майбутньої вартості після здійснення інвестиційного проекту, оцінка інвестиційних ризиків, врахування їх в інвестиційних проектах і управління інвестиційними ризиками, розробка стратегії управління компанією, направленою на збільшення її вартості;
 • оцінка вартості інвестиційної комерційної нерухомості для ТзОВ «Кабінет на Винниченка»;
 • оцінка основних засобів цілісного майнового комплексу РО «Український Католицький Університет Української Греко-Католицької Церкви» –  з метою визначення ринкової (справедливої)  вартості для відображення у бухгалтерському обліку за МСО та МСФЗ.
     Роботи наших оцінювачів проходили перевірку міжнародних аудиторів:
 • Deloitte & Touche Baker Tilly Ukraine 
 • Група компаній «Нексія ДК. Аудитори і Консультанти»
 
4. Надання консалтингових послуг з проведення аналітичних досліджень ринку нерухомості
 
     Нами розроблена і втілена в практику методологія проведення багаторівневого системного аналізу ринку нерухомості, яка базується на широкому застосуванні сучасних інформаційних технологій  для статистичного аналізу великого масиву баз даних ринку, обробки та супроводу інформації та створення кінцевого продукту – моделі ринку, яка заснована на побудові згладжених фінансових часових рядів індикаторів ринку нерухомості.
     Розроблені і втілені в практику моделі прогнозного моделювання коротко– і середньо строкових тенденцій розвитку ринку нерухомості на основі екстраполяційної моделі статистичної подібності та моделі предиктора на базі технологій нейромереж і методів нелінійної динаміки. При цьому  використовувалися обчислювальні системи які базуються як на традиційних статистичних методах (робастна статистика, регресійно-кореляційний, дисперсійний аналіз, описова статистика, точкові і інтервальні оцінки тощо), так і на статистиці даних нечислової природи (теорія нечітких множин), на теорії розпізнавання образів (кластерний та факторний аналіз), нелінійної динаміки числових часових рядів, нейромережевих технологій.
     Системне  дослідження ринку, проведене в інтересах оціночної діяльності, дозволило вирішити наступні задачі:
 • використовуючи стандартні комп'ютеризовані методи і прийоми статистичного аналізу ринку нерухомості, розроблені і втілені в практику моделі ринкового ціноутворення (МРЦ) для різних сегментів нерухомості, які базується на побудові регресійних лінійних, мультиплікативних або змішаних залежностях відповідного типу і спрямована на пошук залежності між ціноутворюючими факторами об'єкта нерухомості та його вартістю,
 • на основі статистичного аналізу моделі ринкового ціноутворення (МРЦ) розроблена модель комп’ютерної автоматизованої системи оцінки, яка захищена патентом і авторським правом на програмний продукт
    Результати досліджень ринку нерухомості узагальнені у першій вітчизняній науково-практичній монографії проф. Вороніна В.О. «Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки», яка захищена авторським правом (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 55068 від 29.05.2014 р.), а також більше ніж 50 публікаціями у фахових виданнях та доповідями співробітників на 10 науково-практичних конференціях, у тому числі  міжнародних (див. «Наші публікації»).
 
 
Команда

У складі ТзОВ "ВАЛКОЛ" під керівництвом проф., д.т.н. Вороніна В.О. працюють сертифіковані оцінювачі з великим досвідом практичної роботи, а також спеціалісти з аналітичних досліджень ринку нерухомості. Окремим напрямком роботи компанії є розробка автоматизованих систем масової оцінки, теоретичних і практичних засад оціночної діяльності.

Колектив оцінювачів компанії працює на ринку оціночно-консалтингових послуг більше 20 років і надає якісні професійні послуги фізичним та юридичним особам. Наші наукові дослідження пов’язані із системним багаторівневим аналізом ринку нерухомості та розробкою теоретичних і практичних засад оціночної діяльності, що підтверджується 50 публікаціями у фахових виданнях, патентом на корисну модель та авторськими правами на програмні продукти й доповідями співробітників на більше, ніж на 20 науково-практичних конференціях, у тому числі  міжнародних. 

За оціночними висновками компанії приймалися майнові рішення Центральним апаратом ФДМУ і його обласними та регіональними відділеннями, провідними операторами фінансових послуг України, міжнародним аудитом, провідними підприємствами України, а також виконавчими службами західних областей України.