• phone
 • phone

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 

Загальні питання оцінки

 

 1. Воронін В., Маркус Я., Литвин М. «Математичне моделювання і проблема точності в оцінці нерухомості». «Вісник оцінки» № 3 (7) липень-вересень 2003 р. видавництво «УТО», ст. 64-67.
 2. Воронін В., Маркус Я., Новаківський І., Литвин М., Поздняков Ю. «Проблема узгодження результатів оцінки при визначенні ринкової вартості об’єкта». «Вісник оцінки» № 1 (9) січень-березень 2004 р. видавництво «УТО», ст. 48-54.
 3. Воронін В., Новаківський І., Литвин М., Поздняков Ю. «Застосування коригуючих коефіцієнтів для підвищення надійності оцінки при застосуванні доходного методу» - «Вісник оцінки» № 2 квітень-червень 2004 р. видавництво «УТО», ст. 15-19.
 4. Воронін В.О. Загальні положення визначення похибки та узгодження результатів оцінки при визначенні ринкової вартості об’єкта / Воронін В.О., Маркус Я.І. // Вісник оцінки.– 2005. – № 3.– С. 26.
 5. Воронин В.А. Использование статистических методов расчета при определении точности и согласования результатов / В.А. Воронин // Вісник оцінки.– 2007р. – № 4 (24). – С. 63–66. ВІДКРИТИ
 6. Воронин В. А. Проблема точности и согласование результатов оценки / Воронин В. А. // Вісник оцінки.– 2007.– № 2.– С. 44–54.
 7. Воронин В.А. Проблема точности согласования результатов оценки / Воронин В.А. К.: Економика, 200– 51 с. – (Практика оценки; № 11) ВІДКРИТИ
 8. Воронін В.О. Ринковий підхід до оцінки житлової нерухомості з використанням методів математичної статистики / Воронін В.О.// Оцінка майна для цілей фінансування: матеріали ХІІ Міжнародної науково–практичної конференції.: Ялта: "Українське товариство оцінювачів", 200– С. 53–66.
 9. Воронин В.А. Экспресс – оценка и статистический анализ жилой недвижимости г. Львова (Программный продукт экспресс–оценка) / В.А. Воронин, М.А. Литвин, Э.В. Лянце, Н.І. Лобур // Весник оценки.– 2008. – №2(26) С.50–58.
 10. Воронин В.А.  Особенности оценки при изменении экономических условий / В.А. Воронин // Практика оценки имущества. – 20 – №1.: Доходная и коммерческая недвижимость. – С. 138–179. ВІДКРИТИ
 11. Воронин В.А. Реализуемые подходы определения стоимости / В.А. Воронин // Практика оценки имущества. – 2010. – № 2. : От стоимости к ценности. – С. 126–135.  
 12. В. Воронин «Методология оценки банковского залога в условиях падающего рынка» в кн. «Сборник XV Международной научно-практической конференции по оценке "Новый взгляд на стоимость активов"», Украина, АРК, г. Ялта, 29.09–02.10.2010, стр. 105-135. ВІДКРИТИ
 13. Воронин В.А. Оценка недвижимости сравнительным и доходным подходами на основе методологии пространственно-параметрического анализа и моделирования рынка/ В.А. Воронин, Э.В. Лянце// Актуальные вопросы оценки бизнеса и недвижимости при залоге в банке, отчуждении и для финансовой отчетности: материалы XVI Международной научно-практической конференции: Ялта: "Українське товариство оцінювачів", 2011.– С. 103–120. ВІДКРИТИ
 14. Воронін В.О. Проблеми інформаційного забезпечення оціночних процедур / В.О.     Воронін// Нерухомі об‘єкти культурної спадщини: матеріали міжнародної конференції:  Львів: АртЕкономі,  2012. – С.67–69 ВІДКРИТИ
 15. Воронин В.А. Автоматизированная оценка недвижимости на основе компьютерного моделирования рыночного ценообразования / В.А. Воронин, А.В. Костик, Е.В. Лянце// Актуальные вопросы оценки: материалы XVIII Международной научно–практической конференции: Ялта: "Украинское общество оценщиков", 2013.– С.60–68. ВІДКРИТИ
 16. Воронін В.О. Автоматизована оцінка на основі адаптивної моделі ринкового ціноутворення / В.О. Воронін, М.М. Мамчин, Е.В. Лянце // Логістика : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 118-124. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 735). ВІДКРИТИ
 17. В.О. Воронін, М.М. Мамчин, Г.О. Шемелюк «Методологічні засади оцінки нерухомості в сучасних умовах». Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». 06-08.11.2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – стор. 54-55.
 18. Воронін В.О. Роль і місце аналітики ринку в оціночних процедурах / В.О. Воронін, А.В. Костик // Д.– Вісник Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архитектури. – 2012.- №12.- С.27–33. ВІДКРИТИ
 19. Воронін В.О. Масова оцінка та податок на нерухомість/ В.О. Воронін, Е.В. Лянце// Д.– Вестник Приднепровской Государственной Академии Строительства и Архитектуры. – 2015 р., ст. 23-32. ВІДКРИТИ
 20. Воронин В.А. Рыночная стоимость объекта недвижимости в условиях существенной девальвации национальной валюты / В.О. Воронін, Е.В. Лянце// Д.– Вестник Приднепровской Государственной Академии Строительства и Архитектуры. – 2015 р., ст. 46-54. ВІДКРИТИ
 21. Воронин В.А. От рынка ценовых предложений к рынку продаж или еще раз о доходном подходе в условиях несбалансированного рынка / В.А. Воронин // Интернет ресурс. ВІДКРИТИ
 22. Воронін В.О. Оцінка нерухомості за порівняльним підходом на основі моделі ринкового ціноутворення / В.О. Воронін, Е.В. Лянце // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 23. Воронин В.А., Лянце Э.В. Оценка залогового имущества в условиях падающего рынка // Вісник оцінки. Науково-практичний журнал. – 2017.– № 2 (47).– С.62–69. ВІДКРИТИ
 24. Воронин В.А., Лянце Э.В. Метод аналогов на основе параметрического анализа рынка недвижимости // II International Valuation Conference: International Valuation Practice: Tbilisi, Georgia, 22-23 June 2017.– С.72–79. ВІДКРИТИ
 25. Пат. 88098 Україна МПК (2014.01) G06F 17/00/ Автоматизована система визначення оціночної вартості [Текст] // Воронін В.О., Костик А.В., Гусельніков А.С. (Україна); Винахідники та патентовласники: Воронін В.О., Костик А.В., Гусельніков А.С.; № u 2013 12793, заявл. 04.11.2013; опубл. 02.2014, Бюл.№ 4 – 4 с. ВІДКРИТИ
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50862 Україна. / Компютерна програма "Програмний комплекс автоматизована масова та індивідуальна оцінка нерухомості" // Воронін В.О., Костик А.В., дата реєстрації 22.08.2013. ВІДКРИТИ
 27. В.Воронин. Автоматизированная система оценивания недвижимости на основе компьютерного моделирования рыночного ценообразования /  В.Воронин, Э.Лянце // XXIV Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития оценки имущества: законодательство, дерегуляция, методология, практика", г. Одесса 06-07.09.2018.– С.74-81. ВІДКРИТИ

Оцінка бізнесу

 1. В.А. Воронин, Я.И. Маркус, Ю.И. Сирош, А.В. Костик «Роль и место оценки бизнеса в управлении стоимостью компанией». В сборнике Материалы ХІІ Международной начно-практической конференции «Оценка имущества для целей финансирования». 25-27.09.2008 р. Г. Ялта, стр. 67-77. ВІДКРИТИ
 2. Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Павлиш Л.І. «Оцінка вартості компанії в умовах економічної невизначеності». «Янус-Нерухомість» № 14 (361) липень 2009 р., № 15 (362) серпень 2009 р., видавець – Агенція нерухомості «ЯНУС»; стор.8-9. ВІДКРИТИ
 3. Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Павлиш Л.І. «Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту»: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 649, «Логістика. Логістика і маркетингове управління», 2009 р., Видавництво НУ «Львівська політехніка», стор. 161-167. ВІДКРИТИ
 4. Воронин В.А., Лянце Э.В. Оценка стоимости бизнеса как целевая функция управления стоимостью компании // Вісник оцінки. Науково-практичний журнал. – 2016.– № 4 (45).– С.32–39. ВІДКРИТИ
 5. Воронин В.А. Оценка стоимости бизнеса как целевая функция управления стоимостью компании / В.А. Воронин, Е.В. Лянце// Материалы ХХІ Международной научно-практической конференции «Практические аспекты оценки бизнеса и недвижимости». – Одесса 2016 г., с. 49-54. ВІДКРИТИ

Питання методології сучасної оцінки

  33. Воронин В.А. Относительность оценки, неоклассицизм и реальность / Воронин В.А., Маркус Я.И. // Вісник оцінки. – 2011.– № 3.– С.28–32. ВІДКРИТИ

 1. Воронин В.А. Национальные стандарты: неоклассицизм и реальность/  В.А. Воронин // Актуальные вопросы оценки бизнеса и недвижимости при залоге в банке, отчуждении и для финансовой отчетности: материалы XVI Международной научно-практической конференции: Ялта: "Українське товариство оцінювачів", 2011.– С. 82–94.   ВІДКРИТИ
 2. Воронин В.А. Концептуальные проблемы терминологии Национальных стандартов оценки / В.А. Воронин // Интернет ресурс ВІДКРИТИ
 3. Воронин В.А. Аналитика рынка недвижимости – методология и принципы современной оценки / Международная конференция «Актуальные вопросы оценки недвижимости» / г. Батуми, АР Аджария, Грузия / 13.06.–15.06.2013 // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 4. В.Воронин. Методология и принципы современной оценки. // XXIV Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития оценки имущества: законодательство, дерегуляция, методология, практика", г. Одесса 06-07.09.2018.– С.93-100. ВІДКРИТИ

 Аналітичне дослідження ринку нерухомості

 1. Воронин В.А. От анализа ринка к оценке. «Янус-Нерухомість» № 23 (370) грудень 2009 р., видавець – Агенція нерухомості «ЯНУС»; стр. 8-9. ВІДКРИТИ
 2. Воронин В.А. От анализа ринка к оценке. «Янус-Нерухомість» № 24 (371) грудень 2009 р., видавець – Агенція нерухомості «ЯНУС»; стр. 8-9. ВІДКРИТИ
 3. Воронін В.О. Ринок нерухомості в умовах фінансово–економічної кризи. /  В.О. Воронін // Янус–Нерухомість.– 2009.– № 11 (358).– С. 9–12 // Інтернет ресурс: режим доступу: http://www.janus.ua/BulletinAll&Year=2009
 4. Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози / [Воронін В.О., Галасюк В.В., Гусельніков А.С., та ін.]; – К., АртЕк. 2009. – 224 с.
 5. Воронин В.А. Рынок коммерческой недвижимости в условиях кризиса / [Воронин В.А., Костик А.В., Лянце Э.В., Вороненко С.М.]. – К., Янус–Нерухомість. – 2009.– № 19 (366). – С. 8–9. – № 20 (367).–  С.14–15. – № 21 (368). – С. 8–11. ВІДКРИТИ
 6. Воронін В.О. Ринок нерухомості в умовах фінансово–економічної кризи / [ Воронін В.О., Лянце Е.В., Вороненко С.М.] // Янус–Нерухомість. – 2009. –  № 12 (359). – С.14–17 // Інтернет ресурс: режим доступу: http://www.janus.ua/BulletinAll&Year=2009
 7. Воронин В.А. Моделирование рынка недвижимости в условиях финансово–экономического кризиса / Воронин В.А. – К.: Економика, 2009.– 66 с. – (Практика оценки; № 10 (37)) ВІДКРИТИ
 8. Воронин В.А. Аналитика рынка коммерческой недвижимости в интересах оценочной деятельности / В.А. Воронин, А.С. Гусельников, Э.В. Лянце // Новый взгляд на стоимость активов: материалы XV Международной научно–практической конференции по оценке, г. Ялта, АРК, Украина, 29.09–02.10.2010 г. – К., 2010. – С. 41–63. ВІДКРИТИ
 9. Воронин В.А. Рынок недвижимости Украины в условиях кризиса и его анализ в интересах оценочной деятельности./ В.А. Воронин // Вісник оцінки.– 2010.– № 1, С. 31–35. ВІДКРИТИ
 10. Воронін В.О. Дослідження ринку нерухомості. Проблеми, тенденції, прогнозування / В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин // Логістика: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - С. 540-552. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 690). ВІДКРИТИ
 11. В кн. «Практика оценки имущества. От ценности к стоимости» (под общей редакцией Я.И. Маркуса), № 2, 2010 г., В.А. Воронин: гл. 3.1 «Рынок недвижимости в своем многообразии»; гл. 3.2 «Специфика рынка недвижимости»; гл. 3.3 «Принципы развития национальных рынков недвижимости»; гл. 9.2 «Дисконтирование денежных потоков». Издательство «ООО "Украинская инвестиционная газета"». Киев, 2010. ВІДКРИТИ
 12. Воронін В.О. Дослідження особливостей і тенденцій розвитку ринку нерухомості / Воронін В.О., Мамчин М.М., Шемелюк Г.О. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика".- 2011.- №706.- С.32–40. ВІДКРИТИ
 13. Воронін В.О. Прогнозування тенденцій розвитку ринку нерухомості / В.О. Воронін, М.М. Мамчин, Г.О. Шемелюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту = Marketing and logistics in the system of management : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.).- Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 62–63. ВІДКРИТИ
 14. Воронін В.О. Прогнозне моделювання тенденцій розвитку ринку нерухомості / В.О. Воронін, М.М. Мамчин, Е.В. Лянце // Логістика : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є.В. Крикавський. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 38-46. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 735). ВІДКРИТИ
 15. Воронін В.О. Прогнозне  моделювання на ринку нерухомості України / В.О.Воронін // Тези доповідей науково–практичної конференції "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" (Київ, 6–7 грудня 2013 р.).– С.23–25. ВІДКРИТИ
 16. Воронін В.О., Лянце Е.В. Багаторівневий системний аналіз ринку комерційної нерухомості: тенденції, прогнози // Вісник оцінки. Науково-практичний журнал. – 2016.– № 3 (44).– С.34–39. ВІДКРИТИ
 17. Презентація монографии: В.О. Воронін В.О., Е.В. Лянце, М.М. Мамчин «Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки». – Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2014. ВІДКРИТИ
 18. Монографія: В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин «Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки». – Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2014. –  с. 304.

Консалтингові послуги

 1. Аналітичні дослідження ринку нерухомості. Багаторівневий системний аналіз ринку: тенденції, прогнози (2013-2016 р.р.) // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 2. Огляд цінових тенденцій сегментів ринків житлової (вторинна) та комерційної (офісної, торговельної, виробничо-складської) нерухомості (01.01.2014-31.12.2014 рр.) // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 3. Аналіз ринку цінових тенденцій сегментів комерційної (офісної, адміністративної) нерухомості та земельних ділянок в інтересах оціночної діяльності (01.2015 – 06.2016 рр.) // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 4. Воронін В.О. Прогнозне моделювання динаміки зміни цін на нерухомість в умовах фінансово-економічної кризи / В.О. Воронін, Е.В. Лянце, С.М. Вороненко // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ
 5. Огляд цінових тенденцій сегментів ринків комерційної (офісної, торговельної, виробничо-складської) нерухомості (01.01.2017- 31.12.2017 рр.) // Інтернет ресурс. ВІДКРИТИ